REJESTRACJA TELEFONICZNA

+48 71 716 24 44

+48 728 964 740, +48 733 083 000

rejestracja on-line

Poniedziałek - Czwartek 8:00 – 20:00

Piątek 8:00 – 18:00

Biopsja cienkoigłowa polega na wkłuciu igły o średnicy poniżej 1 mm do nieprawidłowej struktury w jamie brzusznej. Wprowadzenia igły dokonuje się pod kontrolą obrazu ultrasonograficznego. Po zaaspirowaniu strzykawką materiału tkankowego lub płynu igła zostaje usunięta. Pobrany materiał, po odpowiedniej obróbce, poddawany jest ocenie mikroskopowej, która określa charakter procesu chorobowego. Tak więc biopsja cienkoigłowa pozwala na potwierdzenie lub odrzucenie wstępnego rozpoznania choroby, postawionego na podstawie objawów klinicznych i laboratoryjnych badań krwi.

W badaniu tym używa się sterylnych zestawów jednorazowego użytku. Wykonanie biopsji cienkoigłowej proponujemy Państwu dopiero wtedy, gdy inne badania okazały się niewystarczające do pełnego rozpoznania choroby albo też gdy niezbędnych informacji nie można uzyskać innymi metodami.Pacjent przed wykonaniem procedury musi mieć wykonane aktualne badania: morfologia, INR, grupa krwi.

Możliwe powikłania

Wykonanie biopsji cienkoigłowej wiąże się z niewielkim ryzykiem poważnych powikłań, których częstość ocenia się 1/2000 badań. Najpoważniejszym z nich jest krwawienie do jamy otrzewnowej z miejsca wkłucia lub zapalenie otrzewnej z powodu wycieku do jamy brzusznej treści jelitowej, soku trzustkowego bądź żółci. Krwawienie pojawia się na ogół do 2 godzin po biopsji, może ono ustąpić samoistnie, lecz czasem jego zahamowanie wymaga interwencji chirurgicznej, z zabiegiem operacyjnym włącznie.

Chory w trakcie wykonywania biopsji oraz do kilku godzin po niej może odczuwać ból, który ma zwykle niewielkie nasilenie i daje się łatwo opanować środkami przeciwbólowymi.
W celu ograniczenia prawdopodobieństwa krwawienia prosimy o zgłaszanie lekarzowi faktów, które wskazują na zwiększoną do nich skłonność, np. przedłużające się krwawienia po drobnych skaleczeniach lub po usunięciu zęba, bądź powstawanie sińców po niewielkich urazach. Prosimy także zgłosić fakt zażywania leków wpływających na krzepliwość krwi (np. aspiryna, dikumarol, heparyna).