REJESTRACJA TELEFONICZNA

+48 71 716 24 44

+48 728 964 740, +48 733 083 000

rejestracja on-line

Poniedziałek - Czwartek 8:00 – 20:00

Piątek 8:00 – 18:00

Ph-metria przełyku jest jedną z metod diagnostyki choroby refluksowej przełyku. Badanie pH-metrii przełyku polega na pomiarze stężenia jonów wodorowych (kwaśności) w dolnej części przełyku za pomocą specjalnej sondy zakładanej przez nos. Dostarcza ono informacji o tym, jak dużo kwasów żołądkowych przedostaje się z żołądka do przełyku (refluksu) i jak długo tam pozostają. Badanie z zastosowaniem tej metody umożliwia powiązanie czy zgłaszane przez pacjenta dolegliwości mają związek z zarejestrowanymi epizodami refluksu oraz identyfikację czynników środowiskowych wpływających na nasilenie refluksu.

Wskazanie do badania:

  • podejrzenie choroby refluskowej przełyku z objawami pozaprzełykowymi: ból zamostkowy,
    ból gardła, przewlekła chrypka, zapalenie krtani, przewlkeły kaszel
  • nieskutecznośc leczenia typowej choroby refluksowej lub ocena skuteczności leków
  • kwalifikacja przed zabiegiem operacyjnym
  • ocena skutecznosci leczenia operacyjnego

Przebieg badania:

Po znieczuleniu błony śluzowej nosa i gardła preparatem zawierającym lignocainę, przez nos wprowadza się do przełyku sondę z tworzywa sztucznego, na której końcu znajduje się elektroda pomiarowa (czynna). Sonda ma średnicę około 2 mm. Elektrodę czynną umiejscawia się w końcowym odcinku przełyku, 5 cm powyżej jego dolnego zwieracza. Stałość położenia elektrody uzyskuje się przyklejając sondę plastrem do nosa. Elektrodę bierną ( jeżeli dany typ sondy pomiarowej wymaga stosowania elektrody biernej) przykleja się do skóry klatki piersiowej w okolicy dolnej części mostka. Przewody od obydwu elektrod podłącza się następnie do rejestratora, który przez okres badania zazwyczaj nosi się na pasie (analogicznie do rejestracji EKG metodą Holtera). Czas badania wynosi 24 godziny. W trakcie badania należy zachowywać się w sposób naśladujący normalną codzienną aktywność (ze względu na ryzyko zniszczenia urządzenia nie ma możliwości brania prysznica lub kąpieli). Posiłki powinny być spożywane tak jak w każdym innym dniu. Aktywność osoby badanej w pracy omawia się indywidulanie z lekarzem prowadzącym. Po upływie 24 godzin sondę usuwa się a dane z rejestratora przesyła się do komputera.

Postępowanie po badaniu:

Badanie nie wymaga żadnego specjalnego postępowania po jego zakończeniu.

Możliwe powikłania:


Powodzenia badania, jak również jego zupełnego bezpieczeństwa nie może zagwarantować żaden lekarz. W przypadku 24-godzinnej pH-metrii przełyku nie opisywano jednak istotnych powikłań. Sonda występują jako urządzenia jednorazowe, lub wielorazowe. Sondy wielorazowe poddawanym są przed i po każdym zabiegu tzw. dezynfekcji wysokiego poziomu, tj. zabiegowi likwidującemu formy wegetatywne bakterii, wirusy (w tym HBV, HCV, HIV) i grzyby. Do tej pory nie opisywano przypadków przeniesienia infekcji przy użyciu prawidłowo dezynfekowanej sondy pHmetrycznej.