REJESTRACJA TELEFONICZNA

+48 71 716 24 44

+48 728 964 740, +48 733 083 000

rejestracja on-line

Poniedziałek - Czwartek 8:00 – 20:00

Piątek 8:00 – 18:00

Badanie to pokazuje jak pracuje serce gdy jest obciążone wysiłkiem fizycznym. Przeprowadza się je w celu wyjaśnienia dolegliwości bólowych w klatce piersiowej, oceny zaawansowania choroby wieńcowej i efektów jej leczenia, u pacjentów po przebytym zawale serca, po zabiegach angioplastyki wieńcowej, pomostowania wieńcowego (by-passy) oraz w diagnostyce zaburzeń rytmu serca.

Elektrokardiograficzny test wysiłkowy wykonywany jest na bieżni ruchomej. W trakcie badania pacjent jest monitorowany przy pomocy 12-odprowadzeniowego EKG oraz pomiarów ciśnienia tętniczego.

Przygotowanie do badania

Bezpośrednio przed próbą wysiłkową pacjent nie powinien palić papierosów, spożywać posiłku, pić mocnej kawy czy herbaty. Dotychczas przyjmowane leki należy przyjąć lub odstawić zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na badanie. Przed badaniem należy poinformować lekarza o przyjmowanych lekach i przebytych chorobach serca. U mężczyzn z obfitym owłosieniem klatki piersiowej wskazane jest zgolenie owłosienia przed badaniem.

Przeciwwskazania do wykonania badania

  • świeży zawał serca
  • zaawansowana niewydolność serca
  • dławica (dusznica) piersiowa niestabilna
  • groźne zaburzenia rytmu
  • świeże procesy zakrzepowe
  • zdiagnozowane wady serca