REJESTRACJA TELEFONICZNA

+48 71 716 24 44

+48 728 964 740, +48 733 083 000

rejestracja on-line

Poniedziałek - Czwartek 8:00 – 20:00

Piątek 8:00 – 18:00

Holter ciśnieniowy wykonuje dużą  liczbę  pomiarów ciśnienia tętniczego w ciągu doby. Pomiary wykonane tą techniką lepiej odzwierciedlają rzeczywiste wartości ciśnienia w trakcie normalnego funkcjonowania człowieka, trudne do uchwycenia podczas pojedynczych badań. Badanie daje możliwość oceny dobowego profilu ciśnienia tętniczego, a zwłaszcza występowania nocnego obniżenia ciśnienia, co ma znaczący wpływ na sposób i skuteczność leczenia oraz ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia powikłań w przyszłości. Zestaw składa się z rejestratora i mankietu. Czas rejestracji to 24 godziny. W tym czasie urządzenie dokonuje około 70 pomiarów ciśnienia. Zazwyczaj pomiary dokonywane są  co 15-20 minut w ciągu dnia i co 30 min w nocy. W czasie badania pacjent wypełnia załączony dzienniczek czynności i zdarzeń. Po 24 godzinach rejestrator jest zdejmowany, a wyniki opracowywane przy pomocy odpowiedniego oprogramowania i oceniane przez lekarza.

Wskazania do wykonania badania ABPM

  • duże różnice w zakresie wartości ciśnienia tętniczego mierzonego w gabinecie lekarskim podczas tej samej wizyty lub różnych wizyt, mierzonego w gabinecie lekarskim i w domu
  • występowanie spadków ciśnienia tętniczego, co jest szczególnie częste u osób starszych i chorujących na cukrzycę
  • podejrzenie oporności na leczenie farmakologiczne
  • nadciśnienie tętnicze lub stan przedrzucawkowy u kobiet w ciąży