REJESTRACJA TELEFONICZNA

+48 71 716 24 44

+48 728 964 740, +48 733 083 000

rejestracja on-line

Poniedziałek - Czwartek 8:00 – 20:00

Piątek 8:00 – 18:00

Jest to nieinwazyjne badanie USG, które może być wielokrotnie powtarzane, także u kobiet w ciąży. Badanie polega na wykorzystaniu fal ultradźwiękowych, które po odbiciu od struktur serca ukazują na ekranie aparatu jego obraz, pozwalając na analizę budowy i funkcji mięśnia. Echo serca umożliwia ocenę budowy serca poprzez pomiar objętości, grubości ścian, kurczliwości ścian serca, a w szczególności:

 • pomiar wielkości i pracy komór serca,
 • budowę i działanie zastawek serca,
 • diagnostykę wad serca oraz nowotwórów mięśnia sercowego,
 • diagnostykę wewnątrz sercowych przepływów krwi metodą Dopplera (kolorową),
 • zdiagnozowanie obecności płynu w worku osierdziowym.

Wskazanie do wykonywania badania echo serca

 • diagnozowanie bólów w klatce piersiowej
 • ocena następstw i powikłań choroby wieńcowej (po zawale mięśnia sercowego z określeniem jego wydolności)
 • ustalanie wskazań do diagnostyki inwazyjnej (koronarografii)
 • kwalifikacja do zabiegów kardiochirurgicznych (m. in. wrodzonych i nabytych wad serca)
 • ocena wyników zabiegów kardiochirurgicznych
 • weryfikacja wątpliwego wyniku elektrokardiogramu (podejrzenie przebytego zawału serca, niedokrwienie, bloki serca)
 • określanie przyczyn zaburzeń rytmu serca
 • określanie ryzyka choroby wieńcowej
 • ocena następstw nadciśnienia tętniczego
 • monitorowanie leczenia farmakologicznego
 • określenie ryzyka powikłań kardiologicznych w trakcie zabiegów operacyjnych (szczególnie u osób starszych)
 • szeroko pojęta profilaktyka chorób układu krążenia