REJESTRACJA TELEFONICZNA
728 964 740
71 307 8000
REJESTRACJA ON-LINE

ZNAJDŹ NAS

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Dr nauk med. Artur Salomon
Kierownik Kliniki
do spraw medycznych

Założyciel i współwłaściciel Kliniki SALVITA Centrum Gastroenterologii, w której pełni funkcję Kierownika ds Medycznych. Absolwent Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog. Posiada 30 letni staż pracy w Klinice Gastroenterologii we Wrocławiu. Od 1992 roku prowadzi prywatą praktykę gastroenterologiczną stale poszerzając zakres usług oraz umiejętności diagnostyczno-zabiegowe. Odbył specjalistyczne staże połączone ze szkoleniem w zakresie endoskopii przewodu pokarmowego OLYMPUS Endoterapia Warszawa. Uczestnik licznych kursów szkoleniowych oraz konferencji naukowych z zakresu gastroenterologii. Posiada uprawnienia do wykonywania zabiegów endoskopowych w zakresie górnego oraz dolnego odcinka przewodu pokarmowego oraz ultrasonografii jamy brzusznej wraz z ultrasonografią zabiegową i echoendoskopią.