REJESTRACJA TELEFONICZNA
728 964 740
71 307 8000
REJESTRACJA ON-LINE

ZNAJDŹ NAS

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Dr nauk med. Ewa Salomon
Kierownik Kliniki
do spraw zarządzania i administracji

Założycielka i współwłaścicielka Kliniki SALVITA Centrum Gastroenterologii, w której pełni funkcję Kierownika ds. Zarządzania i Administracji.
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, na którym, po ukończeniu studiów, podjęła pracę jako nauczyciel akademicki. W trakcie pracy na Uczelni uzyskała stopień doktora nauk medycznych oraz tytuł specjalisty chorób oczu. Autorka i współautorka 142 publikacji naukowych opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach medycznych. Czynna uczestniczka wielu krajowych i zagranicznych konferencji naukowych oraz kursów specjalistycznych. Oprócz obowiązków dydaktycznych i naukowych pełniła na Uczelni liczne funkcje organizacyjne. W 2005 roku założyła prywatną przychodnię okulistyczną PROFIMED we Wrocławiu, której jest współwłaścicielką i prowadzi w niej praktykę lekarską z zakresu okulistyki dla dzieci i dorosłych. Inicjatorka powstania i realizacji wielospecjalistycznej Kliniki SALVITA Centrum Gastroenterologii we Wrocławiu otwartej w marcu 2017r.