REJESTRACJA TELEFONICZNA
728 964 740
71 307 8000
REJESTRACJA ON-LINE

ZNAJDŹ NAS

LEKARZE SPECJALIŚCI

Lek. med. Dominika Urbanik
Specjalista zaburzeń snu

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Studia medyczne ukończyła z wyróżnieniem. Obecnie w trakcie 5 roku specjalizacji z chorób wewnętrznych realizowanej w Klinice Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Otworzyła przewód doktorski z zakresu zaburzeń rytmu serca w bezdechu sennym. Ukończyła kurs oceny i opisu badań snu „Polisomnografia”, zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Badań nad Snem, Narodową Fundację Snu oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Badań nad Snem (ESRS – European Sleep Research Society) oraz Stowarzyszenia Wspierania Polskiej Medycyny Snu „Somnii Amici” oraz autorką wielu publikacji i doniesień naukowych prezentowanych na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach.