REJESTRACJA TELEFONICZNA
+48 728 964 740, 71 307 8000

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 8:00 – 20:00
REJESTRACJA ON-LINE

ZNAJDŹ NAS

REJESTRACJA ON-LINE
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Salvita sp. z o.o. sp. k. ul. Ałunowa 21,51-180 Wrocław. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją ustalenia terminu wizyty. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zarządzanie usługami opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji celu, o którym mowa powyżej, o ile wcześniej nie zostanie przez Panią/Pana zgłoszony skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu dokonania rezerwacji terminu wizyty. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do Pani/Pana danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W pozostałym zakresie, obowiązek informacyjny określony w art. 13 RODO będzie spełniany przez świadczeniodawcę za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych, w tym jego stronę www.