REJESTRACJA TELEFONICZNA

+48 71 716 24 44

+48 728 964 740, +48 733 083 000

rejestracja on-line

Poniedziałek - Czwartek 8:00 – 20:00

Piątek 8:00 – 18:00

Jeżeli badanie przeprowadzane jest w godzinach porannych pacjent pozostaje na czczo. Jeżeli badanie przeprowadzane jest w godzinach popołudniowych należy przed badaniem 8 godzin nie jeść oraz 4 godziny nie pić. Nie powinno się również palić papierosów oraz żuć gumy.

U chorych stosujących leki wpływające na krzepliwość krwi (Aspiryna, Aclotin, Plavix, Warfaryna, Acenocumarol, nie ma potrzeby ich odstawiania w przypadku gastroskopii diagnostycznej z ewentualnym pobraniem wycinków. Pacjenci ci powinni przed badaniem wykonać pomiar INR, którego pożądany zakres to 2,5 -3,0.

W przypadku wykonywania gastroskopii zabiegowej np. usunięcia polipów żołądka postępowanie jest różne w zależności od przyjmowanych leków, ponadto pacjent powinien mieć ze sobą badanie grupy krwi.

  1. Leki przeciwpłytkowe pochodne kwasu acetylosalicylowego (Aspiryna, Acesan) – nie ma potrzeby odstawiania leku
  2. Leki przeciwpłytkowe tiklopidyna (Aclotin, Ticlo, Ifapidin), klopidogrel (Pegorel, Plavix, Trombex, Vixam, Efient) należy odstawić w porozumieniu z kardiologiem na 5 dni przed zabiegiem endoskopowym.
  3. Leki przeciwzakrzepowe: Acenokumarol, Warfaryna również należy odstawić na 5 dni przed zabiegiem endoskopowym o decyzji odstawienia leków powinien być poinformowany lekarz prowadzący, należy bowiem przestawić pacjenta na heparynę drobnocząsteczkową (Fraxiparine, Clexane). Poziom INR przed zabiegiem powinien być < 1,5.
  4. Leki (Pradaxa, Xalerto, Eliquis) należy odstawić w porozumieniu z lekarzem prowadzącym na 3 dni przed zabiegiem endoskopowym.