REJESTRACJA TELEFONICZNA

+48 71 716 24 44

+48 728 964 740, +48 733 083 000

rejestracja on-line

Poniedziałek - Czwartek 8:00 – 20:00

Piątek 8:00 – 18:00

Badanie dopplerowskie jest metodą obrazową diagnostyki schorzeń naczyń krwionośnych, umożliwiającą ocenę drożności oraz parametrów przepływu krwi w tętnicach i żyłach wielu okolic ciała przy wykorzystaniu ultradźwięków. Badanie pozwala określić w którym miejscu krew płynie wolniej lub szybciej, a gdzie dochodzi do cofania się krwi.

Wyróżniamy:

  • badanie przy wykorzystaniu fali ciągłej
  • badanie przy wykorzystaniu fali pulsacyjnej
  • badanie Color Doppler
  • badanie Power Doppler

USG dopplerowskie układu wrotnego wątroby to podstawowe badanie obrazowe, które pozwala na dokładną diagnostykę nadciśnienia wrotnego. Badanie ocenia morfologię wątroby i śledziony. Pokazuje również stan układu naczyniowego. Jest ono szczególnie przydatne u chorych z cechami uszkodzenia narządu. Wykrycie cech nadciśnienia wrotnego, do których należą zaburzony przepływ w żyle wrotnej, śledzionowej oraz krezkowej górnej, jak również stwierdzenie obecności krążenia obocznego i wzmożony przepływ w żyle wieńcowej żołądka, są bardzo istotne dla opracowania dalszej strategii leczenia pacjenta.