REJESTRACJA TELEFONICZNA

+48 728 964 740, +48 733 083 000

rejestracja on-line

Poniedziałek - Czwartek 8:00 – 20:00

Piątek 8:00 – 18:00

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Czwarty rok studiów odbyła w Universita’ degli Studi di Perugia (Włochy) w ramach programu stypendialnego Erasmus.


W czasie studiów brała aktywny udział w życiu naukowym i organizacyjnym uczelni pełniąc funkcję przewodniczącej Studenckiego Koła Naukowego oraz współorganizatora licznych konferencji naukowych. Jest autorem i współautorem licznych publikacji, a także laureatką nagród za prace wygłoszone podczas międzynarodowych konferencji naukowych. Biegle włada językiem angielskim, niemieckim i włoskim. Interesuje się organizacją pracy i prowadzeniem jednostek medycznych, co było impulsem do dalszego rozwoju w tym kierunku i podjęcia studiów podyplomowych Zarządzanie w Podmiotach Leczniczych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, które ukończyła w 2017 r. z wynikiem bardzo dobrym. W grudniu 2017 r. rozpoczęła specjalizację z okulistyki.


Jej celem jest dbanie o najwyższą jakość świadczonych usług oraz zadowolenie pacjentów. W Klinice SALVITA jest odpowiedzialna za realizację polityki i planów rozwoju