REJESTRACJA TELEFONICZNA

+48 71 716 24 44

+48 728 964 740, +48 733 083 000

rejestracja on-line

Poniedziałek - Czwartek 8:00 – 20:00

Piątek 8:00 – 18:00

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Swoją pracę zawodową rozpoczęła na Oddziale Kardiologicznym Szpitala
Specjalistycznego we Wrocławiu im. T. Marciniaka. Tam też zdobyła I i II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych. Jest internistą z ponad 20 letnim doświadczeniem w zakresie
lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego.


Wiedzę z zakresu endokrynologii zdobywała i doskonaliła w Katedrze i Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W marcu 2019 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie endokrynologii. Odbyła liczne kursy doskonalące w zakresie endokrynologii oraz diagnostyki ultrasonograficznej tarczycy.


Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Uczestniczy w krajowych oraz międzynarodowych konferencjach endokrynologicznych i internistycznych stale podnosząc swoje umiejętności.


W 2008 roku na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej we Wrocławiu obroniła pracę doktorską i uzyskała stopień doktora nauk medycznych. Jest adiunktem w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jako nauczyciel akademicki prowadzi nauczanie studentów z zakresu stanów nagłych w medycynie oraz kursy specjalizacyjne dla lekarzy rodzinnych z zakresu
endokrynologii i diabetologii. Jest autorem 150 publikacji ogłoszonych w czasopismach
krajowych i zagranicznych, doniesień przedstawionych na konferencjach naukowych oraz współautorką licznych podręczników.


Anna Hans-Wytrychowska