REJESTRACJA TELEFONICZNA

+48 728 964 740, +48 733 083 000

rejestracja on-line

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK, 8:00 – 20:00

Jestem lekarzem z 30 letnim doświadczeniem klinicznym, absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Po zakończeniu studiów podjąłem pracę w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Hepatologii, Akademii Medycznej we Wrocławiu. Podczas pracy w Klinice uzyskałem tytuł specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych. Równolegle rozpocząłem pracę naukową, której efektem była obrona rozprawy doktorskiej poświęconej zaburzeniom motoryki przewodu pokarmowego. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych kontynuowałem kształcenie uzyskując tytuł specjalisty w zakresie gastroenterologii. Jestem autorem i współautorem publikacji naukowych oraz tłumaczem rozdziałów w podręcznikach i atlasach z zakresu gastroenterologii. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, przez wiele lat pełniłem funkcję sekretarza Oddziału Dolnośląskiego PTG. Systematyczne uczestniczę w konferencjach i sympozjach naukowych, krajowych i zagranicznych stale poszerzając swoją wiedzę. Ukończyłem szereg wysokospecjalistycznych szkoleń i kursów udoskonalających moje umiejętności diagnostyczne, w szczególności z zakresu endoskopii przewodu pokarmowego, w tym również endoskopii zabiegowej oraz ultrasonografii.

Staram się stale podnosić poziom świadczonych przeze mnie usług, nie tylko poprzez stałe pogłębianie wiedzy, ale również przez poszerzanie zakresu i podnoszenie jakości badań diagnostycznych. Obecnie oferuję swoim pacjentom szereg wysokospecjalistycznych badań oraz procedur zabiegowych, które wykonuję na sprzęcie endoskopowym i ultrasonograficznym najnowszej generacji. Moim celem jest stworzenie dla pacjentów możliwości szybkiej i nowoczesnej diagnostyki gastroenterologicznej, pozwalającej na wczesne wdrożenie odpowiedniej terapii, co stale inspirowało mnie do dalszych działań w tym zakresie. Efektem tego jest nowo powstała Klinika SALVITA, której wiodącym oddziałem jest Centrum Gastroenterologii z blokiem diagnostyczno-zabiegowym.

Posiadane umiejętności:

  • Patofizjologia, diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego
  • Ultrasonografia (USG) jamy brzusznej z ultrasonografią zabiegową (biopsja cienkoigłowa zmian oraz  drenaże patologicznych zbiorników płynowych w jamie brzusznej)
  • Echoendoskopia z biopsją pod kontrolą EUS
  • Gastroskopia i Kolonoskopia (pełen zakres) w tym zabiegi endoskopowe
  • Motoryka i pH-metria przełyku
  • Diagnostyka przy użyciu kapsuły endoskopowej