REJESTRACJA TELEFONICZNA

+48 71 716 24 44

+48 728 964 740, +48 733 083 000

rejestracja on-line

Poniedziałek - Czwartek 8:00 – 20:00

Piątek 8:00 – 18:00

Jestem lekarzem z 30 letnim doświadczeniem klinicznym, absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Po zakończeniu studiów podjąłem pracę w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Hepatologii, Akademii Medycznej we Wrocławiu. Podczas pracy w Klinice uzyskałem tytuł specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych. Równolegle rozpocząłem pracę naukową, której efektem była obrona rozprawy doktorskiej poświęconej zaburzeniom motoryki przewodu pokarmowego. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych kontynuowałem kształcenie uzyskując tytuł specjalisty w zakresie gastroenterologii. Jestem autorem i współautorem publikacji naukowych oraz tłumaczem rozdziałów w podręcznikach i atlasach z zakresu gastroenterologii. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, przez wiele lat pełniłem funkcję sekretarza Oddziału Dolnośląskiego PTG. Systematyczne uczestniczę w konferencjach i sympozjach naukowych, krajowych i zagranicznych stale poszerzając swoją wiedzę. Ukończyłem szereg wysokospecjalistycznych szkoleń i kursów udoskonalających moje umiejętności diagnostyczne, w szczególności z zakresu endoskopii przewodu pokarmowego, w tym również endoskopii oraz ultrasonografii zabiegowej, echoendoskopii (EUS) zmian podśluzówkowych, echoendoskopii (EUS) dróg żółciowych oraz trzustki, biopsji zmian ogniskowych pod kontrolą EUS.

Staram się stale podnosić poziom świadczonych przeze mnie usług, nie tylko poprzez stałe pogłębianie wiedzy, ale również przez poszerzanie zakresu i podnoszenie jakości badań diagnostycznych. Obecnie oferuję swoim pacjentom szereg wysokospecjalistycznych badań oraz procedur zabiegowych, które wykonuję na sprzęcie endoskopowym i ultrasonograficznym najnowszej generacji. Moim celem jest stworzenie dla pacjentów możliwości szybkiej i nowoczesnej diagnostyki gastroenterologicznej, pozwalającej na wczesne wdrożenie odpowiedniej terapii, co stale inspirowało mnie do dalszych działań w tym zakresie. Efektem tego jest nowo powstała Klinika SALVITA, której wiodącym oddziałem jest Centrum Gastroenterologii z blokiem diagnostyczno-zabiegowym.

Posiadane umiejętności:

  • Patofizjologia, diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego
  • Ultrasonografia (USG) jamy brzusznej z ultrasonografią zabiegową (biopsja cienkoigłowa zmian oraz  drenaże patologicznych zbiorników płynowych w jamie brzusznej)
  • Echoendoskopia z biopsją pod kontrolą EUS
  • Gastroskopia i Kolonoskopia (pełen zakres) w tym zabiegi endoskopowe
  • Motoryka i pH-metria przełyku
  • Diagnostyka przy użyciu kapsuły endoskopowej