REJESTRACJA TELEFONICZNA

+48 728 964 740, +48 733 083 000

rejestracja on-line

Poniedziałek - Czwartek 8:00 – 20:00

Piątek 8:00 – 18:00

Jest lekarzem z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem w lecznictwie szpitalnym oraz ambulatoryjnym. Po ukończeniu Akademii Medycznej w Poznaniu rozpoczęła specjalizacje w dziedzinie chorób wewnętrznych w Szpitalu Wojskowym w Poznaniu. Odbyła liczne szkolenia i kursy w zakresie ultrasonografii. Od początku drogi zawodowej pasjonuje się rozwojem zawodowym i zdobywanie m nowych umiejętności. Szczególne zainteresowanie zaburzeniami endokrynnymi skłoniło ją do pogłębiania wiedzy w tym zakresie i doskonalenia umiejętności w dziedzinie endokrynologii w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.


W Klinice Salvita udziela konsultacji z zakresu endokrynologii oraz wykonuje ultrasonografię tarczycy.

Lekarz Barbara Lemańska