REJESTRACJA TELEFONICZNA

+48 71 716 24 44

+48 728 964 740, +48 733 083 000

rejestracja on-line

Poniedziałek - Czwartek 8:00 – 20:00

Piątek 8:00 – 18:00

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, od 2007 roku pracownikiem Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersyteckiego Szpitala we Wrocławiu. Podczas pracy na Klinice uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, gastroenterologii oraz obroniła pracę doktorską pt.: ”Ocena częstości i rodzaju zaburzeń funkcji anorektum przy użyciu manometrii wysokiej rozdzielczości u pacjentów z cukrzycą”, uzyskując tytuł naukowy doktora nauk medycznych. Jest autorką i współautorką publikacji krajowych i zagranicznych w czasopismach medycznych, współautorem, tłumaczem rozdziałów do książek specjalistycznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób przewodu pokarmowego, trzustki i wątroby. Na co dzień zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem pacjentów przyjmowanych na oddział Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii USzK Wrocław. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach krajowych i zagranicznych.