REJESTRACJA TELEFONICZNA

+48 71 716 24 44

+48 728 964 740, +48 733 083 000

rejestracja on-line

Poniedziałek - Czwartek 8:00 – 20:00

Piątek 8:00 – 18:00

Założycielka i współwłaścicielka Kliniki SALVITA Centrum Gastroenterologii, w której pełni funkcję Kierownika ds. Zarządzania i Administracji.


Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, na którym podjęła pracę jako nauczyciel akademicki. W trakcie pracy na Uczelni uzyskała stopień doktora nauk medycznych oraz tytuł specjalisty chorób oczu. Autorka i współautorka licznych prac naukowych opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach medycznych. Czynna uczestniczka wielu krajowych i zagranicznych konferencji naukowych oraz kursów specjalistycznych. Oprócz obowiązków dydaktycznych i naukowych pełniła także przez szereg lat na Uczelni wiele funkcji organizacyjnych. W 2005 roku założyła prywatną przychodnię okulistyczną PROFIMED we Wrocławiu, w której prowadzi praktykę lekarską z zakresu okulistyki dla dzieci i dorosłych. Inicjatorka powstania wielospecjalistycznej Kliniki SALVITA Centrum Gastroenterologii we Wrocławiu otwartej w marcu 2017r.