REJESTRACJA TELEFONICZNA

+48 728 964 740, +48 733 083 000

rejestracja on-line

Poniedziałek - Czwartek 8:00 – 20:00

Piątek 8:00 – 18:00

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W 2004 roku obroniła pracę doktorską w dziedzinie nauki medycyny – choroby wewnętrzne. W 2006 roku uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, a trzy lata później. specjalisty hipertensjologii.


Od 2008 roku jest kierownikiem Laboratorium Snu przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest prezesem Stowarzyszenia Wspierania Polskiej Medycyny Snu „Somnii Amici” oraz vice-przewodniczącą dolnośląskiego oddziału Towarzystwa Internistów Polskich. Od 2010 r. prowadzi wykłady oraz jest organizatorem konferencji i kursów z zakresu medycyny snu i hipertensjologii. Jest również laureatem licznych nagród, w tym za najlepszą prezentację na Konferencji Międzynarodowego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego w Pekinie w 2018 roku. Jest autorem ponad 100 prac naukowych i doniesień zjazdowych z zakresu medycyny snu i hipertensjologii oraz współautorem 4 patentów.