REJESTRACJA TELEFONICZNA

+48 728 964 740, +48 733 083 000

rejestracja on-line

Poniedziałek - Czwartek 8:00 – 20:00

Piątek 8:00 – 18:00

Jest absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu, dyplom lekarza uzyskał w 2007 r. Po ukończeniu stażu podyplomowego rozpoczął specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych w Klinice Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz w Oddziale Wewnętrznym Szpitala w Oławie. Dyplom specjalisty uzyskał w 2014 roku.


Od kilku lat jest zawodowo związany z Oddziałem Wewnętrznym Szpitala im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, gdzie sprawuje opiekę nad pacjentami obciążonymi chorobami przewlekłymi oraz wymagającymi wszechstronnego podejścia do procesu diagnostycznego i terapeutycznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz autorem i współautorem kilku publikacji. Zainteresowania naukowe dotyczące migotania i trzepotania przedsionków zaowocowały rozpoczęciem rozprawy doktorskiej w tej dziedzinie.


Regularnie doskonali swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział konferencjach i zjazdach naukowych oraz studiując aktualności publikowane w czasopismach wydawnictw medycznych. W Klinice Salvita udziela konsultacji z zakresu chorób wewnętrznych.