REJESTRACJA TELEFONICZNA

+48 71 716 24 44

+48 728 964 740, +48 733 083 000

rejestracja on-line

Poniedziałek - Czwartek 8:00 – 20:00

Piątek 8:00 – 18:00

W 1978 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu, uzyskując dyplom lekarza medycyny. Pracę zawodową rozpoczął w II Klinice Chirurgicznej we Wrocławiu. W 2007 r. został kierownikiem Kliniki Chirurgii Małoinwazyjnej I Proktologicznej.
Przez dwie kadencje w latach 2005–2011 był Prorektorem ds. Klinicznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.


W 1981r. uzyskał I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej, a II stopień w 1985r. Stopień naukowy doktora nauk medycznych otrzymał w 1986r., stopień doktora habilitowanego w 2000r., tytuł profesora w 2012r.

Wielokrotnie przebywał na stażach i szkoleniach proktologicznych w czołowych ośrodkach chirurgicznych w Niemczech, Szwajcarii, Francji, Czechach i Stanach Zjednoczonych. Od 1983 do 2018 r. czynnie uczestniczył w 62 zjazdach i kongresach naukowych w Polsce i w 39 za granicą, m.in. w Acapulco, Hongkongu, Atenach, Wiedniu, Kopenhadze, Berlinie, Genewie, Lizbonie, Waszyngtonie i Adelajdzie prezentując na nich prace naukowe. Był organizatorem wielu kursów i szkoleń z zakresu chirurgii laparoskopowej i proktologicznej.


Dorobek naukowy obejmuje 206 prac naukowych ogłoszonych drukiem, 8 rozdziałów w podręczniku chirurgii, 4 rozdziały w skryptach.

Jest członkiem wielu towarzystw naukowych w kraju i za granicą.
Współpracuje z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi działającymi w kraju i zagranicą w USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Norwegii.

Klinika Chirurgii Małoinwazyjnej i Proktologicznej, którą kieruje specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu wielu schorzeń proktologicznych. W klinice tej stosuje się nowoczesne sposoby leczenia przetok odbytu (operacyjne i z zastosowaniem płytkowych czynników wzrostu), hemoroidów, szczelin odbytu i torbieli włosowych. Wykonywane są w ramach pakietu onkologicznego operacje onkologiczne raków jelita grubego.