REJESTRACJA TELEFONICZNA

+48 728 964 740, +48 733 083 000

rejestracja on-line

Poniedziałek - Czwartek 8:00 – 20:00

Piątek 8:00 – 18:00

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (2013r.), który ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie Karola w Pradze w latach 2011-2012.


W trakcie studiów odbyła wolontariat na Oddziale Kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu oraz była członkiem Studenckiego Koła Naukowego Kardiologicznego przy Katedrze i Klinice Kardiologii UM . Po ukończeniu studiów podjęła pracę w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu początkowo na stanowisku lekarza stażysty, a następnie młodszego asystenta rozpoczynając specjalizację modułową z kardiologii. Ukończyła szereg specjalistycznych kursów z dziedziny kardiologii, uczestniczy w badaniach klinicznych na stanowisku współbadacza. Stale pogłębia swoją wiedzę systematycznie uczestnicząc w konferencjach i kongresach kardiologicznych. W klinice Salvita udziela konsultacji i wykonuje badania diagnostyczne w poradni kardiologicznej.