REJESTRACJA TELEFONICZNA

+48 728 964 740, +48 733 083 000

rejestracja on-line

Poniedziałek - Czwartek 8:00 – 20:00

Piątek 8:00 – 18:00

Psychiatra, superwizor psychoterapii Sekcji Naukowej psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.


Kierownik Zakładu Psychoterapii i chorób Psychosomatycznych Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Koordynator Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii. Uczestniczy w badaniach naukowych na temat czynników psychicznych wpływających na choroby somatyczne i stanu psychicznego w chorobach somatycznych. Autor prac z zakresu cech osobowości wpływających na nadciśnienie tętnicze, stanów lekowych i depresyjnych w chorobach nowotworowych i zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu C.