REJESTRACJA TELEFONICZNA

+48 71 716 24 44

+48 728 964 740, +48 733 083 000

rejestracja on-line

Poniedziałek - Czwartek 8:00 – 20:00

Piątek 8:00 – 18:00

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Od kilkunastu lat jest asystentem w Oddziale Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Klinicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Gromkowskiego we Wrocławiu. Posiada specjalizację z chorób wewnętrznych oraz gastroenterologii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, systematycznie uczestniczy w specjalistycznych  konferencjach, szkoleniach i kursach stale podnosząc swoje kwalifikacje. W Klinice Salvita zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem chorób przewodu pokarmowego.