REJESTRACJA TELEFONICZNA

+48 71 716 24 44

+48 728 964 740, +48 733 083 000

rejestracja on-line

Poniedziałek - Czwartek 8:00 – 20:00

Piątek 8:00 – 18:00

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu uzyskując tytuł zawodowy lekarza w 2001 roku.

Od początku pracy zawodowej jestem związany z Kliniką Angiologii i Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, gdzie rozpocząłem studia doktoranckie zakończone w 2008 roku obroną pracy doktorskiej o powikłaniach naczyniowych cukrzycy.

W 2009 roku uzyskałem tytuł specjalisty CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, następnie tytuł specjalisty ANGIOLOGA (2014). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Angiologicznego od 2004 roku, regularnie uczestniczę w krajowych oraz międzynarodowych konferencjach naczyniowych (również jako wykładowca), stale podnosząc swoje umiejętności w diagnostyce i leczeniu schorzeń układu naczyniowego.

Jestem autorem i współautorem szeregu publikacji i doniesień zjazdowych oraz autorem tłumaczeń rozdziałów anglojęzycznych podręczników z zakresu chorób naczyń.

Obecnie kontynuuję pracę w Katedrze i Klinice Angiologi, Nadciśnienia Tętniczego i Duabetologii na stanowisku adiunkta i starszego asystenta na klinicznym oddziale szpitalnym. Kontynuuje również szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie szczegółowej DIABETOLOGIA.

W pracy zawodowej zajmuję się diagnostyką i leczeniem chorób tętnic, żył i naczyń limfatycznych.

Mam duże doświadczenie w diagnostyce ultrasonograficznej naczyń obwodowych, w szczególności w
diagnostyce:

  • niedokrwienia kończyn dolnych
  • zakrzepicy i niewydolności żylnej
  • obrzęków
  • oraz w leczeniu zachowawczym i zabiegowym chorób żył i tętnic

W kręgu moich zainteresowań pozostaje również leczenie cukrzycy i jej przewlekłych powikłań.