REJESTRACJA TELEFONICZNA

+48 728 964 740, +48 733 083 000

rejestracja on-line

Poniedziałek - Czwartek 8:00 – 20:00

Piątek 8:00 – 18:00

Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1987 roku. Po studiach kontynuował kształcenie uzyskując tytuł specjalisty 1 st. z chorób wewnętrznych oraz specjalisty chorób zakaźnych. W 1997 obronił pracę doktorską. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Autor i współautor ponad 60 prac i doniesień naukowych. Zajmuje się leczeniem chorób zakaźnych oraz hepatologią ze szczególnym uwzględnieniem hepatologii zakaźnej. Wykonuje badania USG jamy brzusznej oraz badania Usg doppler układu wrotnego. Odbył liczne staże krajowe i zagraniczne między innymi w Instytucie Karolińskim w Sztokholmie oaz w Szpitalach w Londynie. Posiada certyfikaty licznych szkoleń z zakresu USG jamy brzusznej oraz oceny dopplerowskiej układu wrotnego.Dr Paweł Piszko