REJESTRACJA TELEFONICZNA

+48 71 716 24 44

+48 728 964 740, +48 733 083 000

rejestracja on-line

Poniedziałek - Czwartek 8:00 – 20:00

Piątek 8:00 – 18:00

Badanie USG mózgowia jest bezpieczne i bezbolesne. Podczas badania lekarz przykłada głowicę ultradźwiękową do głowy dziecka i za jej pomocą uzyskuje obraz struktur mózgu. Po zakończonym badaniu rodzice otrzymują opis, do którego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości są dołączone zdjęcia.

Badanie ultrasonograficzne z dużą dokładnością obrazuje przestrzeń płynową na sklepistości mózgu, tkankę mózgową oraz przestrzenie płynowe wewnątrzmózgowe czyli tzw. układ komorowy. Układ komorowy tworzą komory boczne złożone z rogów czołowych, skroniowych i potylicznych, komora trzecia i komora czwarta. Badanie USG dzięki zastosowaniu opcji dopplerowskiej pozwala także zobrazować naczynia mózgu oraz ocenić przepływ krwi w ich obrębie.

Ze względu na to, że z wiekiem kości czaszki się zrastają, miarodajne badanie USG mózgowia można wykonywać do czasu zarośnięcia ciemiączka przedniego

Wskazanie do badania

 • odchylenia w badaniu neurologicznym
 • opóźnienie rozwoju
 • nieprawidłowe powiększenie obwodu głowy
 • objaw zachodzącego słońca
 • noworodki z urazem okołoporodowym
 • noworodki z niedotlenieniem okołoporodowym
 • wcześniactwo
 • wypuklone i/lub pulsujące ciemię przednie
 • podejrzenie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i/lub mózgu

Cel badania

Badanie USG wykonuje się w celu wykluczenia:

 • wady wrodzonej mózgowia
 • wodogłowia (patologicznego poszerzenia przestrzeni płynowych mózgu)
 • krwawienia do układu komorowego lub krwawienia śródmózgowego
 • zmian niedokrwiennych
 • zmian ogniskowych (torbieli, guzów litych)

Przygotowanie do badania

Nie jest wymagane specjalne przygotowanie do badania.
Zaleca się, aby dziecko zostało nakarmione kilkanaście minut przed badaniem w celu zminimalizowania niepokoju małego pacjenta podczas badania.