REJESTRACJA TELEFONICZNA
+48 728 964 740, 71 307 8000

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 8:00 – 20:00
REJESTRACJA ON-LINE

ZNAJDŹ NAS NA FB

USG DOPPLER

Badanie dopplerowskie jest metodą obrazową diagnostyki schorzeń naczyń krwionośnych, umożliwiającą ocenę drożności oraz parametrów przepływu krwi w tętnicach i żyłach wielu okolic ciała przy wykorzystaniu ultradźwięków. Badanie pozwala określić w którym miejscu krew płynie wolniej lub szybciej, a gdzie dochodzi do cofania się krwi.
Wyróżniamy:

  1. badanie przy wykorzystaniu fali ciągłej
  2. badanie przy wykorzystaniu fali pulsacyjnej
  3. badanie Color Doppler
  4. badanie Power Doppler

USG dopplerowskie układu wrotnego wątroby to podstawowe badanie obrazowe, które pozwala na dokładną diagnostykę nadciśnienia wrotnego. Badanie ocenia morfologię wątroby i śledziony. Pokazuje również stan układu naczyniowego. Jest ono szczególnie przydatne u chorych z cechami uszkodzenia narządu. Wykrycie cech nadciśnienia wrotnego, do których należą zaburzony przepływ w żyle wrotnej, śledzionowej oraz krezkowej górnej, jak również stwierdzenie obecności krążenia obocznego i wzmożony przepływ w żyle wieńcowej żołądka, są bardzo istotne dla opracowania dalszej strategii leczenia pacjenta.