REJESTRACJA TELEFONICZNA

+48 71 716 24 44

+48 728 964 740, +48 733 083 000

rejestracja on-line

Poniedziałek - Czwartek 8:00 – 20:00

Piątek 8:00 – 18:00

Założyciel i współwłaściciel Kliniki SALVITA Centrum Gastroenterologii, w której pełni funkcję Kierownika ds Medycznych.


Absolwent Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog. Posiada 30 letni staż pracy w Klinice Gastroenterologii we Wrocławiu. Od 1992 roku prowadzi prywatą praktykę gastroenterologiczną stale poszerzając zakres usług oraz umiejętności diagnostyczno-zabiegowe. Odbył specjalistyczne staże połączone ze szkoleniem w zakresie endoskopii przewodu pokarmowego OLYMPUS Endoterapia Warszawa. Uczestnik licznych kursów szkoleniowych oraz konferencji naukowych z zakresu gastroenterologii. Posiada uprawnienia do wykonywania zabiegów endoskopowych w zakresie górnego oraz dolnego odcinka przewodu pokarmowego oraz ultrasonografii jamy brzusznej wraz z ultrasonografią zabiegową i echoendoskopią.