REJESTRACJA TELEFONICZNA

+48 71 716 24 44

+48 728 964 740, +48 733 083 000

rejestracja on-line

Poniedziałek - Czwartek 8:00 – 20:00

Piątek 8:00 – 18:00

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, oraz stypendystą programu Socrates-Erasmus (Uniwersytet w Bochum, Niemcy).

Od początku pracy zawodowej jest związany z Kliniką Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, w której uzyskał specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych oraz stopień doktora nauk medycznych na podstawie wyróżnionej rozprawy w 2015 r. W marcu 2019r. uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie gastroenterologii. Od 2008 r. wykonuje samodzielnie badania endoskopowe diagnostyczne i zabiegowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Odbył kursy doskonalące w zakresie endoskopowego tamowania krwawienia z przewodu pokarmowego. Jest wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Uczestniczy w krajowych oraz międzynarodowych konferencjach gastroenterologicznych stale podnosząc swoje umiejętności w diagnostyce i leczeniu schorzeń układu pokarmowego. Jest autorem publikacji oraz tłumaczem rozdziałów w anglojęzycznych podręcznikach z zakresu gastroenterologii. W Klinice Salvita pełni funkcję Kierownika Bloku Diagnostyczno-Zabiegowego.